دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهسا برجیان بروجنی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
پیش بینی تعهد زناشویی براساس دشواری تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و ویژگی های شخصیتی زوجین شهر بروجن (1399) / برجیان بروجنی ، مهسا، نویسنده

کاربران آنلاین :13