دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیمین قاسمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین (1399) / حافظی ، مهدی، نویسنده
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده
اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / بادامی ، رخساره، نویسنده
اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده
تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (1399) / عبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده
تاثیر برنامه توانمند سازی زوجی بر کیفیت زندگی زناشویی و احساس تنهایی در زنان کارمند مورد همسر آزاری (1399) / رستمی ، محیا، نویسنده
تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر کارکرد خانواده و خودکارآمدی ترک مواد در زنان معتاد شهر اصفهان (1399) / جلالی ریگی ، میترا، نویسنده
دوران آشنایی پیش از ازدواج و عوامل موثر در تصمیم گیری کارآمد یا ناکارآمد در تجربه زیسته زنان متاهل شهر اصفهان (1401) / خان احمدی ورنوسفادرانی ، سهیلا، نویسنده
مقایسه ی انعطاف پذیری شناختی و نگرش به عشق زنان متاهل و دختران مجرد 30 تا 40 ساله شهر اصفهان (1400) / اسکندری فرد ، عاطفه، نویسنده
واکاوی تجربه زیسته سالمندان مبتلا به سرطان پروستات شهر اصفهان (1401) / نعمت بخش ، ناصر، نویسنده
واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد و تغییر معیارهای انتخاب همسر در دختران در سن ازدواج شهر اصفهان (1400) / امامی کرونی ، اعظم السادات، نویسنده
واکاوی نقش خانواده¬های زوجین در ایجاد و کاهش تعارضات زوجی در زنان متأهل (1401) / حیدری ، مریم، نویسنده
واکاوی ویژگی های مثبت ارزیابی شده همسر قبل از ازدواج و منفی ارزیابی شده بعد از ازدواج (1401) / استکی اورگانی ، راضیه، نویسنده
پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / اجل لوئیان ، نفیسه، نویسنده
پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان (1400) / آقا کابلی ، نیکو السادات، نویسنده

کاربران آنلاین :9