دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیمین قاسمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر نگرش به والدین و خود کارآمدی اجتماعی نوجوانان 16 تا 18 سال دارای مشکلات ارتباطی با والدین (1399) / حافظی ، مهدی، نویسنده
اثر بخشی آموزش گروهی غنی سازی زوجی مبتنی بر رویکرد گاتمن بر تنظیم هیجان و سازگاری زناشویی زنان شهر اصفهان (1399) / فلاح ، فریبا، نویسنده
اثر یک دوره تمرین پیلاتس بر خلق و عملکرد جنسی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / بادامی ، رخساره، نویسنده
اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده
تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (1399) / عبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده
تاثیر برنامه توانمند سازی زوجی بر کیفیت زندگی زناشویی و احساس تنهایی در زنان کارمند مورد همسر آزاری (1399) / رستمی ، محیا، نویسنده
تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر کارکرد خانواده و خودکارآمدی ترک مواد در زنان معتاد شهر اصفهان (1399) / جلالی ریگی ، میترا، نویسنده
ترس از خیانت همسر در تجربه زیسته زنان متاهل (1401) / احمدی ، زهرا، نویسنده
دوران آشنایی پیش از ازدواج و عوامل موثر در تصمیم گیری کارآمد یا ناکارآمد در تجربه زیسته زنان متاهل شهر اصفهان (1401) / خان احمدی ورنوسفادرانی ، سهیلا، نویسنده
رابطه بین تنظیم هیجان و اختلالات برون‌ریزی شده با نقش میانجیگری ابعاد کارکرد خانواده در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم (1401) / همی وند ، حامد، نویسنده
مقایسه ی انعطاف پذیری شناختی و نگرش به عشق زنان متاهل و دختران مجرد 30 تا 40 ساله شهر اصفهان (1400) / اسکندری فرد ، عاطفه، نویسنده
واکاوی تجربه زیسته سالمندان مبتلا به سرطان پروستات شهر اصفهان (1401) / نعمت بخش ، ناصر، نویسنده
واکاوی تجربه‌زیسته مردان متأهل در زندگی مشترگ دارای ساختار قدرت یک‌جانبه زن‌محور (1402) / ملازاده هولاسو ، نسیم، نویسنده
واکاوی عوامل موثر در ادامه و خاتمه ی یک رابطه ی آسیب زا در مرحله آشنایی پیش از ازدواج در دختران مجرد شهر زرین شهر (1402) / طغیانی ، فاطمه، نویسنده
واکاوی عوامل مؤثر در ایجاد و تغییر معیارهای انتخاب همسر در دختران در سن ازدواج شهر اصفهان (1400) / امامی کرونی ، اعظم السادات، نویسنده

کاربران آنلاین :8