دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد رضا شادمان فر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی روان شناسی مثبت‌گرا بر بهزیستی روانی و خودکارآمدی زنان بزه‌دیده (مطالعه موردی زنان بزه‌دیده کمیته امداد اصفهان) (1398) / ملکوتی ، شقایق، نویسنده
ادله و گستره کاربرد قاعده الزام (1399) / یزدانی باغملکی ، سجاد، نویسنده
ارتباط طبع و مزاج با ارتکاب جرم (1398) / همتیان ، فریده، نویسنده
ارزیابی بزه دیده شناختی زنان در فرهنگ عمومی اصفهان (1398) / کیانپور ، فرشته، نویسنده
ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی (1397) / ابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده
ارزیابی میانجیگری اقوام لر و بختیاری از منظر آیین نامه میانجیگری در امور کیفری (1399) / قربانی استکی ، مریم، نویسنده
بررسی تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و آمریکا (1398) / مردانی ، علی، نویسنده
بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی (1392) / مردانی ، محمد، نویسنده
بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران (1388-1390) / برقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
بررسی جرم انگاری و نوآوری های موادی از قانون جدید مجازات اسلامی (1389 - 1391) / کاظمی ، امیر، نویسنده
بررسی جرم شناختی نزاع های دسته جمعی مطالعه موردی شهرستان لردگان (1399) / توسلی ، روح الله، نویسنده
بررسی جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران (88 - 90) / بنی هاشم ، محسن، نویسنده
بررسی سازوکارهای حمایت از بزهکاران در نظام حقوقی ایران (1400) / صافی خوزانی ، اصغر، نویسنده
بررسی شخصیت قاتلان زنجیره ای از منظر روان شناسی جنایی (1398) / فردوسی ، محمدحسین، نویسنده
بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارتکاب جرائم و انحرافات جنسی (1388 - 1390) / سپهر ، امیر، نویسنده

کاربران آنلاین :8