دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی سازوکارهای حمایت از بزهکاران در نظام حقوقی ایران (1400) / صافی خوزانی ، اصغر، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصافی خوزانی ، اصغر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭214 1400
عنوان :بررسی سازوکارهای حمایت از بزهکاران در نظام حقوقی ایران
عنوان موازی :Studying of Criminals Supporting in Iranian Legal System
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:ز، 103ص
شابک/شاپا23937
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما
نقوی ، مهدی، استاد مشاور
توصیفگرهابزهکار، متهم ، بزه دیده ، دادرسی عادلانه ، عدالت کیفری  Delinquent, Accused, Victim, Fair Trial, Criminal Justice
چکیده :اعمال مجازات به قدمت جوامع انسانی برمی‌گردد. اجرا کردن مجازات باعث می‌گردد، آزادی اشخاص محدود شود و علی‌رغم ایجاد هزینه‌های زیادی برای دولت، باعث اخلال درکارکرد نظام قضایی می‌شود. هرچند هدف مجازات ها اصلاح و بازپروری بزهکاران می‌باشد، ولی اگر اجرای مجازات به شکلی یکسان علیه کلیه بزهکاران انجام گیرد، منجر به اصلاح و باز اجتماعی شدن آن‌ها نمی‌شود. بنابراین جهت دستیابی به اهداف نظام عدالت کیفری لازم است، شرایط بزهکاران و شخصیت آن‌ها در اجرای مجازات مدنظر قرار گیرد. هدف از این پژوهش بررسی حمایت‌های افتراقی که قانونگذار از بزهکاران در نظام حقوقی ایران داشته‌است. روش این تحقیق توصیفی _ تحلیلی است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش بیانگر این مطلب است که قانونگذار در نظام حقوقی ایران از بزهکاران حمایت‌هایی در قالب اصول دادرسی عادلانه و حمایت‌های افتراقی از برخی از بزهکاران در مقررات ماهوی و شکلی به ‌لحاظ وضعیت جسمانی و شخصیت آن‌ها داشته و همچنین با توجه به اصل فردی کردن مجازات‌ها و کاهش جمعیت کیفری اقدام به تأسیس نهادهای ارفاقی برای بزهکاران نموده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=13133
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23937‭LAW C ‭214 1400 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :5