دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اصغر صافی خوزانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی سازوکارهای حمایت از بزهکاران در نظام حقوقی ایران (1400) / صافی خوزانی ، اصغر، نویسنده

کاربران آنلاین :11