دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی(ره)

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی (1392) / مردانی ، محمد، نویسنده
تحلیل رابطه ریسک و بازده، مشروط به اطلاعات بازده و اطلاعات بنیادی بر پایه الگوی میانگین متحرک (1393) / راکی سلیمی ، فروزان، نویسنده
اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تأمین شرکت نفت فلات قاره با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی فازی (1393) / شجاعی ، بیژن، نویسنده
ارزیابی تأثیر هوش هیجانی بر چابکی نیروی انسانی با نقش میانجی کیفیت زندگی کاری (1394) / شیخ‌زاده قهنویه ، سمیرا، نویسنده
ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی با متغیر میانجی چابکی کارکنان (مورد مطالعه سازمان تأمین اجتماعی اصفهان) (1394) / صالحی ، زینب، نویسنده
بررسی تأثیر نامنظمی هندسی در پلان در خرابی پیشرونده سازههای بلند فولادی با سیستم قاب لولهای (1394) / دانش ، محمد حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :9