دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جمشید سمیعی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق (1398) / شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده
اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی ازمنظر فقه شیعه (1391) / لطفی ، عارف، نویسنده
بررسی اخلاق حرفه‌ای قاضی از دیدگاه حضر ت علی علیه‌السلام (1392) / معتمدی ، ناصر، نویسنده
بررسی جایگاه استناد به قاعده «البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" در دعاوی جزایی (1392) / مردانی ، محمد، نویسنده
بررسی فقهی حقوقی احکام حضانت (1391) / پارسا ، احمد، نویسنده
بررسی موسیقی از منظر فقه (1392) / برزوئی ، مرتضی، نویسنده
تطبیق عاشورا با موازین فقهی (1391) / کربلایی ، امین، نویسنده
حمایت از محیط زیست از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل (1389) / شیرانی ، شیرین، نویسنده
سیر تطور اندیشه های فقهی و حقوقی تغییر جنسیت و پیامدهای آن در میان خانواده و جامعه (1400) / رضائی ، محمدجواد، نویسنده
علل تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (1401) / پهلوان صادق ، شادی، نویسنده
متن، ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ (1385) / سمیعی ، جمشید، نویسنده

کاربران آنلاین :14