دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : احسان علی اکبری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اعتراض سیاسی در حکومت اسلامی ازمنظر فقه شیعه (1391) / لطفی ، عارف، نویسنده
بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق (1393) / صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح (1391) / باقری ، فاطمه، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم ازدواج مجدد زوج ضمن عقد نکاح (1391) / موحد ابطحی ، شکوه سادات، نویسنده
واکاوی اراده‌ی ظاهری و باطنی در عقود از منظر فقه و حقوق ایران (1393) / گرجی ، سمیرا، نویسنده

کاربران آنلاین :11