دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زهره حاجیان

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارتباط با نامحرم در فضای مجازی در فقه و حقوق ایران (1395) / جوی پشته ، بهنام، نویسنده
امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان (1394) / فضلی ، محبوبه، نویسنده
بازپژوهی احکام عقود اذنی در فقه و حقوق (1393) / صابری خرزوقی ، الهام، نویسنده
بررسی اختلالات روانی در طلاق از دیدگاه فقه و حقوق (1393) / سعیدی مقدم ، رویا، نویسنده
بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن (1391) / شاهملکی ، راحیل، نویسنده
بررسی رزق حلال از دیدگاه فقهی (1392) / رعیتی ، مرجان، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه (1392) / زینوند لرستانی ، سمیه، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی سقط جنین ناشی از زنای به عنف (1392) / رضا زاده ، مریم، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی سوگند در اثبات دعوا و رد آن (1392) / کرمی زاده زواره ، عادله، نویسنده
بررسی فقهی و حقوقی فاضل دیه (1392) / حاجیلو ، زینب، نویسنده
بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (1391) / سجادی ، زهرا، نویسنده
بررسی مسئولیت مدنی موسسات درمان ناباروری در نظام حقوقی ایران (1394) / صدری ، محمد رضا، نویسنده
بررسی موسیقی از منظر فقه (1392) / برزوئی ، مرتضی، نویسنده
بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد (1392) / هاشم زاده ، شهلا، نویسنده
تحلیل ماهیت عناصر و مجزات جرم بغی در پرتو آموزه های فقهی (1394) / داداشی ، سعید، نویسنده

کاربران آنلاین :11