دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا شادمانفر

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
بررسی اصل تناسب در کیفرگذاری جرم اسیدپاشی (1394) / جابرالانصاری ، مژده، نویسنده
بررسی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در راستای مبارزه با جرایم سازمان یافته از منظ سیاست جناییایران (1392) / حقیقی ، فاطمه، نویسنده
بررسی انواع مجازات در خصوص پزشکان محکوم به قصور و تخلف (1388 - 1390) / امیری ، ندا، نویسنده
بررسی تطبیقی انفصال در نظام اداری و نظام کیفری ایران (1401) / صفاپور ، آناهیتا، نویسنده
بررسی تطبیقی مستی در نظام های کیفری ایران و کامن لا (1401) / اسدی امیرآبادی ، یداله، نویسنده
بررسی جرم‌شناسانه جرائم مالی و اقتصادی با مطالعه موردی محکومین 1393 تا 1396 شهر اراک (1395) / کارخانه ، محسن، نویسنده
بررسی حالت خطرناک مجرمان در جرایم یقه سفید (1392) / ملکی ، حمیرا، نویسنده
بررسی حکم فقهی تجس و موارد استثنایی آن (1391) / شاهملکی ، راحیل، نویسنده
بررسی رابطه بین مکان مدارس و جرائم علیه دانش آموزان مدارس شهر شهرکرد در سال 1396 (1394) / نیکخواه ، علی، نویسنده
بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال شرکتهای هرمی (1391) / منتظری ، الهام، نویسنده
بررسی سیاست های جنایی ایران در خصوص توبه (1390) / مختاری ، طاهر، نویسنده
بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان (1390) / شریفی پور سرآسیاب ، یاسر، نویسنده
بررسی علل و عوامل تورم کیفری و پیامدها و راههای خروج آن (1392) / محمدی ، سیمین، نویسنده
بررسی علل گرایش زنان به جرائم مواد مخدر در شهر اصفهان (1396) / کریم‌زاده ، یکتا، نویسنده
بررسی مسئولیت مدنی پزشک و پیراپزشک و راهکارهای جبران خسارت (1394) / بابااصفهانی ، حسین، نویسنده

کاربران آنلاین :10