دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری﴿icg﴾ با تاکیدبررای سوم فوریه 2012 (1392) / کمالی قالیباف ، مهدی، نویسنده
تحلیل توزیع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در بین استان های ایران ﴿1390-1379﴾ (1390) / سلیمی ، بهاره، نویسنده
بحران مالی و تجاری خدمات (1392) / پورخاقان ، زهرا، نویسنده
تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی (1390) / لجمیری ، اسماعیل، نویسنده
رابطه نااطمینانی تورم با نرخ رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ در ایران طی سال های 1390-1348 (1390) / غلامیاری ، اردشیر، نویسنده
بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب ﴿ایران، عربستان و نروژ﴾ طی دوره ی 1980 تا 2010 (1390) / خبازی ، مرضیه، نویسنده
تاثیر مصرف انرژی ، توسعه تجاری و مالی بر رشد اقتصادی درایران طی سالهای 1389-1354 (1390) / احسانبخش ، محمد، نویسنده
نقش فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کیفیت محیط زیست مطالعه موردی (1390) / مهری ، سهیلا، نویسنده
تحلیل اثر آزادسازی تجاری بر بهره وری بخش بازرگانی (1390) / حیدری ، سمیرا، نویسنده
تخمین حجم پول شویی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری طی سال های 1340 - 1389 (1390) / فیروزی ، آرمان، نویسنده
« اثر سرمای گذاری مستقیم خارجی و تجارت بین الملل بر کارآفرینی » (1390) / رحیمی ، معصومه، نویسنده
تأثیر عدم تقارن اطلاعات بر بحران مالی در کشورهای منتخب عضو کنفرانس اسلامی در بازه‌ی زمانی 2010-2000 (1390) / راه نورد ، فهیمه، نویسنده
بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ استفاده ازظرفیت تولیدی بر نرخ رشد بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت در ایران (1390) / امیری ، فاطمه، نویسنده
اثر توسعه ی مالی و اقتصادی بر سیاستهای زیست محیطی (1390) / خادم نیا ، مژگان، نویسنده
نوسان های نرخ ارز و اثر آن بر صادرات و واردات در اقتصاد ایران 1370-1390 (1390) / بویراتی ، علیرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :4