دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW I

     پالایش جستجو
ابعاد حق بر عالی‌ترین استاندارد بهداشتی، تعهدات دولت متبوع و دولت ثالث (1400) / انصاری ، آرمینا، نویسنده
ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها﴿1982﴾ (1391) / توحیدی احدبیگلو ، توحید، نویسنده
ابعاد حقوقی ارسال پارازیت علیه امواج ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین‌الملل (1395) / حسین زاده مزرعه شاهی ، حمیده، نویسنده
ابعاد حقوقی بین المللی توسل به زور در لیبی (1391) / حسن پور ، جمال، نویسنده
آثار زیست محیطی احداث جزایر مصنوعی در خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست (1400) / یوسفی ، مهلا، نویسنده
آثار سکوت در ایجاد و تحدید تعهدات حقوق بین‌المللی (1398) / کرباسی ، یاسمن، نویسنده
آثار مداخله ی دادگاههای داخلی بر روند داوری بین المللی (1399) / فاطمه ، مداحی، نویسنده
ارتباط بزه شناسی سبز با اصل پیشگیری در حقوق بین الملل محیط زیست (1401) / نجاری ، نشاط، نویسنده
ارزیابی تطبیقی آزادی اطلاعات کودکان در حقوق بین‌الملل و اسلام (1399) / شیرمحمدی ، حسین، نویسنده
ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی (1397) / ابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده
ارزیابی ظرفیت های کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در حمایت از محیط زیست دریایی (1396) / محمدی پلارتی ، جواد، نویسنده
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تضمین نسل سوم حقوق بشر در ایران (1398) / محمدی ، آناهیتا، نویسنده
ارزیابی وضعیت پناهجویان در اقامتگاه های اجباری از منظر حقوق بشر و مسئولیت بین المللی ناشی از آن (1396) / اکرامی ، فرانک، نویسنده
آزادی مذهب در نظام اروپایی حقوقی بشر با تاکید بررویه دیوان اروپایی حقوق بشر (1394) / مکی ، شادی سادات، نویسنده
استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران (1390) / خلفی ، اصغر، نویسنده

کاربران آنلاین :10