دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی (1397) / ابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمی ورکیانی ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭133 1399
عنوان :ارزیابی جنایات جنگی در واقعه ی عاشورا از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی
عنوان موازی :Assessment of the Occurrence of War Crimes in the Ashura Event from the Perspective of Islamic Humanitarian Rights
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1397
صفحه شمار:س، 110ص
شابک/شاپا23563
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد: حقوق بین الملل
شناسه افزوده :شادمان فر ، محمد رضا، استاد راهنما
آرش پور ، علیرضا، استاد مشاور
توصیفگرهاحقوق بشردوستانه  حقوق بشر دوستانه اسلامی  واقعه ی عاشورا  مخاصمات  جنایات جنگی  دین اسلام  Human Rights  Islamic Humanitarian Rights  Ashura incident  Hostilities  war crimes  the religion of Islam
چکیده :مطالعه ی حقوق بشر دوستانه در اسلام و مقررات امروزی نشان می دهد که حقوق اسلامی از لحاظ تاریخی و هم به جهت داشتن احکام بشر دوستانه، بسیار غنی و جامع تر از حقوق بشر دوستانه ی کنونی است. نقض حقوق بشردوستانه در خلال یکی از مهم ترین جنگ ها و مخاصمات مسلحانه ی تاریخ بشری و از نوع اسلامی و مقایسه ی آن با سایر مخاصمات، ضرورتی بس انکار ناپذیر در حقوق بشر دوستانه ی اسلامی می باشد. واقعه ی عاشورا یکی از مخاصمه های است که در آن پیروان یک دین با هم به پیکار پرداختند که خصوصیات بارز این جنگ نابرابری طرفین بود. از این رو نهضت عاشورا در زمره ی مخاصمات مسلحانه ای است که خصوصیات منحصر به فرد آن سبب تمایز آن با سایر جنگ های تاریخ بشری شده است. در همین راستا، تحقیق حاضر به بررسی و ارزیابی جنایات جنگی در واقع عاشورا پرداخته شده است در این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه ی ابعاد حقوقی بشر دوستانه ی اسلامی در حوزه ی جنگ و بررسی واقعه ی عاشورا پرداخته شده است. فرضیه های تحقیق که به نظر می رسد مجازات هایی برای جنایات جنگی در نظر گرفته نشده است. و طبق شواهد تاریخی حقوق اسیران جنگی در واقعه ی عاشورا تضییع گردیده است. و از دیدگاه حقوق بشردوستانه اسلامی واقعه تاریخی کربلا مصداق کامل و جامعی از جنایات جنگی می باشد و جنایات جنگی به طور کامل در واقعه ی عاشورا به وقوع پیوسته است. و در نهایت با توجه به معیارها، به هدف اصلی پژوهش که ارزیابی جنایات جنگی به وقوع پیوسته در واقعه ی عاشورا می باشد، دست یافته ایم و می توان بیان کرد که واقعه ی عاشورا مصداق بارزی از جنایت جنگی است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=12824
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
23563‭LAW I ‭133 1399 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :18