دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : منوچهر توسلی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران (1390) / خلفی ، اصغر، نویسنده
بررسی قراردادهای نفتی میان دولت ها و شرکت های خارجی از دیدگاه حقوق بین الملل توسعه (1390) / حسینی یزدی ، سمانه سادات، نویسنده
بررسی مقررات بین المللی در زمینه پولشویی (با مطالعه موضوعی کنوانسیون پالرمو) (1399) / ابدالیان ، ندا، نویسنده
بررسی وضعیت حقوقی شرکتهای خارجی در ایران (1387 - 1389) / عطافر ، زهرا، نویسنده
تعهدات متقابل در قرارداد سرمایه گذاری خارجی (1392) / یزدخواستی ، فرزانه، نویسنده
جایگاه عدالت و فایده در شکل‌گیری اصل وفای به عهد در حقوق بین‌الملل، تقابل یا تعامل؟ (1392) / موسوی ، رضا، نویسنده
حق بر حریم خصوصی در زندگی خانوادگی از دیدگاه حقوق بشر (1393) / عطاران ، نادیا، نویسنده
صلب مصونیت دولت خارجی ناشی از حمایت از تروریسم در نظام حقوقی ایالات متحده با تاکید بر قضیه پترسون (1394) / طغیانی ، محمد، نویسنده
مسئولیت بین المللی دولت ها در قلمرو فضا (1388 - 1390) / جباری ، سمانه، نویسنده
مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح (1389) / وادیزاده ، مهدی، نویسنده
مسئولیت بین المللی عربستان در حمایت از گروههای تروریستی (1394) / صادقیان ، محسن، نویسنده

کاربران آنلاین :9