دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : لیلا رئیسی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی عنصر مادی جرم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی (1390) / سیف الهی ، الهه، نویسنده
بررسی چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی با توجه به موافقتنامه تریپس با تاکید برحقوق کپی رایت (1389) / براتی ، ندا، نویسنده
تهاجم اسرائیل به کاروان آزادی و حقوق بین الملل (1390) / کشفی ، مهدی، نویسنده
رابطه بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر (1391) / رضایی ، محمد جواد، نویسنده
شبیه سازی انسان در حقوق بین الملل (1388-1390) / نیک نفس ، سمیرا، نویسنده
ضرورت اصلاح منشور سازمان ملل متحد (1387 - 1389) / علیزاده ، زینب، نویسنده
مسئولیت بین المللی دولت ها در قلمرو فضا (1388 - 1390) / جباری ، سمانه، نویسنده
مفهوم و ماهیت کرامت در اسناد حقوق بشری و آموزه های دینی (1388 - 1390) / مختاری باغکمه ، محمد رضا، نویسنده
نقش محاکم بین المللی کیفری در توسعه حقوق بین الملل (1388 - 1390) / عابدینی علوی ، علی، نویسنده
کنوانسیون حقوق معلولان از منظر حقوق بین الملل (1387 - 1389) / جانقربان ، آزاده، نویسنده

کاربران آنلاین :8