دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ندا براتی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی تطبیقی تقلب در اعتبارات اسنادی از موضع کشورهای ایران و آمریکا و انگلیس (1386) / براتی ، ندا، نویسنده
بررسی چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی با توجه به موافقتنامه تریپس با تاکید برحقوق کپی رایت (1389) / براتی ، ندا، نویسنده

کاربران آنلاین :9