دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مصطفی نفری

رکوردهای مرتبط با این شخص

     پالایش جستجو
آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق (1398) / شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده
آثار حقوقی‌ترمیم پرده بکارت (1401) / پورصفا ، مسعوده، نویسنده
احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران (1394) / ستایش ، هاجر، نویسنده
اختیارات هیئت های واگذاری اراضی و شرایط واگذاری (1395) / خرسندی ، عبدالرشید، نویسنده
اخلاق حسنه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه (1395) / قانع ، فاطمه، نویسنده
اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه (1400) / مهدوی ، زهرا، نویسنده
اعمال خیار غبن در وجه‌التزام از منظر فقه و حقوق ایران (1395) / علی‌نقی بیگی ، بنیامین، نویسنده
بررسی اموال حاصل شده زوجین در زندگی مشترک و چگونگی رفع اختلاف میان آنها (1401) / غریبی ، زهرا، نویسنده
بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری (1392) / موسوی کجانی ، جواد، نویسنده
بررسی تطبیقی تقلب در اعتبارات اسنادی از موضع کشورهای ایران و آمریکا و انگلیس (1386) / براتی ، ندا، نویسنده
بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها (1398) / گرایلو ، مژگان، نویسنده
بررسی تئوری های مجازات (1386 -1388) / لطفی ، حسین، نویسنده
بررسی جنبه های جرم شناختی قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغی (1386 - 1388) / ساغری ، مرضیه، نویسنده
بررسی حقوق مسافران در خرید بلیت و تور از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی (1398) / پیشگر ، محمدرضا، نویسنده
بررسی حقوقی تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری دولتی (1400) / ابراهمیان دهاقانی ، محمود، نویسنده

کاربران آنلاین :9