دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : طه سمیعی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
احکام سلول های بنیادین از منظر فقه و حقوق مدنی ایران (1394) / ستایش ، هاجر، نویسنده
ادله و گستره کاربرد قاعده الزام (1399) / یزدانی باغملکی ، سجاد، نویسنده
بررسی ارتداد ازنظر فقهای معاصر (1396) / خالدی ، نبی الله، نویسنده
بررسی حقوقی طلاق زوجه بر مبنای عسر و حرج در زمان اجرای حق حبس (1393) / باقری جبلی ، زهره، نویسنده
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی فرابورس در فقه و حقوق ایران (1395) / سیف ، زینب، نویسنده
جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه (1399) / بهرامی ، مهسا، نویسنده
مطالعه تطبیقی تاثیر قوه قاهره در ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران (1394) / خدادادی ، علی اصغر، نویسنده
مطالعه تطبیقی ملاک های عمدی بودن جنایت در فقه امامیه و حقوق ایران (1399) / فقیهی ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :17