دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW P

     پالایش جستجو
ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی وآثارآن در دعاوی حقوقی (1396) / قاسمی نژاد ، حدیث، نویسنده بازکردن سندحدیث_قاسمی_نژاد_LAW_P_65_(1752).pdf
آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق (1398) / شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده بازکردن سند2599997_0c799e95-00c7-4a29-bd58-d0eb65b3d35a.pdf
اختیارات هیئت های واگذاری اراضی و شرایط واگذاری (1395) / خرسندی ، عبدالرشید، نویسنده بازکردن سندخرسندی_ارشد_اشرفی.pdf
اخلاق حسنه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه (1395) / قانع ، فاطمه، نویسنده بازکردن سندnull.pdf
ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده بازکردن سنداحمد_اصیلیان_مهابادی_LAW_P_43_(1436).pdf
ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در قالب کنسرسیوم (1394) / سنگری ، شکوفه، نویسنده بازکردن سندشکوفه_سنگری_LAW_P_27_(1361).pdf
اصل حسن نیت در مذاکرات پیش از قرارداد (1399) / ظهیری دستجردی ، رایحه، نویسنده بازکردن سندHosneNyat13991106._نهایی.11.pdf
اعمال خیار غبن در وجه‌التزام از منظر فقه و حقوق ایران (1395) / علی‌نقی بیگی ، بنیامین، نویسنده بازکردن سندبنیامین_علی_نقی_بیگی_LAW_P_35_(1388).pdf
الزام به ابراز دلیل یا کشف دلیل در دادرسی های مدنی (1396) / افشاری ، پریسا، نویسندهدارای نسخه الکترونیک
امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان (1394) / فضلی ، محبوبه، نویسنده بازکردن سندمحبوبه_فضلی_LAW_P_28_(1362).pdf
امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال (1399) / قرقانی ، رویا، نویسنده بازکردن سندرویا_قرقانی_(2).pdf
امکان سنجی قانون انگاری برای منع مهریه های سنگین (1399) / قاسمی ، جعفر، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_قاسمی1.pdf
بررسی استناد به اسناد الکترونیکی در مقایسه با اسناد چاپی در امور مدنی (1394) / نوری ، مهدی، نویسنده بازکردن سندمهدی_نوری_LAW_P_29_(1430).pdf
بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری (1392) / موسوی کجانی ، جواد، نویسنده بازکردن سندجواد_موسوی_کجانی_LAW_P_7_(1052).pdf
بررسی تطبیقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی برای خسارات ناشی از تاخیر و کنسل شدن پرواز در حقوق ایران و آمریکا و مقایسه با کنوانسیون ها (1398) / گرایلو ، مژگان، نویسنده بازکردن سندمژگان_گرایلو1.pdf

کاربران آنلاین :5