دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : ‭LAW P

     پالایش جستجو
ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی وآثارآن در دعاوی حقوقی (1396) / قاسمی نژاد ، حدیث، نویسنده
آثار تصرفات اشتباهی در ملک غیر از منظر فقه و حقوق (1398) / شیرانی فرادنبه ، محسن، نویسنده
آثار حقوقی‌ترمیم پرده بکارت (1401) / پورصفا ، مسعوده، نویسنده
اختیارات هیئت های واگذاری اراضی و شرایط واگذاری (1395) / خرسندی ، عبدالرشید، نویسنده
اخلاق حسنه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه (1395) / قانع ، فاطمه، نویسنده
ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در حال ثبت (1401) / کاهیدباصیری ، علی رضا، نویسنده
ارزش استنادی گواهی امضا الکترونیکی و چالش های ان از منظر حقوق ایران (1395) / اصیلیان مهابادی ، احمد، نویسنده
ارزیابی حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران در قالب کنسرسیوم (1394) / سنگری ، شکوفه، نویسنده
اصل حسن نیت در مذاکرات پیش از قرارداد (1399) / ظهیری دستجردی ، رایحه، نویسنده
اعمال جراحی زیبایی در روابط زوجین از منظر حقوق ایران و فقه امامیه (1400) / مهدوی ، زهرا، نویسنده
اعمال خیار غبن در وجه‌التزام از منظر فقه و حقوق ایران (1395) / علی‌نقی بیگی ، بنیامین، نویسنده
الزام به ابراز دلیل یا کشف دلیل در دادرسی های مدنی (1396) / افشاری ، پریسا، نویسنده
امکان اقاله و جعل خیار شرط در عقد ضمان (1394) / فضلی ، محبوبه، نویسنده
امکان سنجی حل و فصل اختلاف از طریق کدخدامنشی در نظام حقوقی ایران در پرتو مقررات آنسیترال (1399) / قرقانی ، رویا، نویسنده
امکان سنجی قانون انگاری برای منع مهریه های سنگین (1399) / قاسمی ، جعفر، نویسنده

کاربران آنلاین :12