دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمود مالمیر

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
افت تحصیلی و نقش آن در ایجاد جرائم (1389) / اسماعیلی ، محمد رضا، نویسنده
براندازی نظام در فضای سایبری (شهریور 1390) / زمانیان ، جواد، نویسنده
بررسی انواع مجازات در خصوص پزشکان محکوم به قصور و تخلف (1388 - 1390) / امیری ، ندا، نویسنده
بررسی ایرادات مطروحه در قتلِ در فراش (1391) / چنگانی ، زهرا، نویسنده
بررسی تأثیر سینمای ایران بر ارتکاب جرائم (1388 - 1390) / حسن نژاد ، ایرج، نویسنده
بررسی تحلیلی جرائم سمعی و بصری (1387-1389) / منشی ابتاعی ، علیرضا، نویسنده
بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران (1390) / اسمی ، حسین، نویسنده
بررسی تطبیقی تحقیقات مقدماتی در حقوق داخلی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (1387 - 1389) / زارعی ، عباس، نویسنده
بررسی تئوری های مجازات (1386 -1388) / لطفی ، حسین، نویسنده
بررسی جایگاه جرائم ناقص در حقوق کیفری ایران (1387 - 1389) / جعفری ، علیرضا، نویسنده
بررسی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق کیفری ایران (1388-1390) / برقی اردکانی ، زهرا، نویسنده
بررسی جرائم و مجازاتهای موضوع قانون کار (87 - 89) / شریعتی ، مهدی، نویسنده
بررسی جنبه های جرم شناختی قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغی (1386 - 1388) / ساغری ، مرضیه، نویسنده
بررسی سیاست های جنایی ایران در خصوص توبه (1390) / مختاری ، طاهر، نویسنده
بررسی عنصر مادی جرم نسل کشی در حقوق جزای بین الملل و مقایسه آن با حقوق داخلی (1390) / سیف الهی ، الهه، نویسنده

کاربران آنلاین :10