دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

براندازی نظام در فضای سایبری (شهریور 1390) / زمانیان ، جواد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهزمانیان ، جواد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAWC ‭4 1390
عنوان :براندازی نظام در فضای سایبری
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :شهریور 1390
صفحه شمار:ه،131ص
شابک/شاپا22257
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :مالمیر ، محمود، استاد راهنما
محمد رضا ، شادمان، استاد مشاور
توصیفگرهابراندازی  فضای سایبری  خرابکاری سایبری  جاسوسی سایبری  براندازی نرم  محاربه
چکیده :با توجه به اینکه انسان موجودی اجتماعی است، با آگاهی از کسب مواهب زندگی اجتماعی به سروری دیگران بر خود رضایت داد و بر این مبنا جامعه سیاسی و حکومت تشکیل شد و مخالفت با این جامعه و حکومت جرم تلقی گردید . قبل از ورود به عصر الکترونیک ، شیوه و ابزار سرنگونی حکومت در سلاح خلاصه می گردید ولی پس از ورود به عصر الکترونیک و وابستگی حکومت‌ها به این فناوری، مخالفان حکومت جهت ساقط کردن نظام، پا به عرصه الکترونیک گذاشته و از طریق تخریب و جاسوسی در فضای سایبر ، قصد سرنگونی حکومت را در سر ‌پروراندند. از جهت دیگر، در دهه‌های اخیر بر اساس تئوری‌های جدید ارائه شده در عالم سیاست، شیوه‌ای از براندازی عاری از خشونت و بدون سلاح به وجود آمد که رسانه، علی الخصوص فضای سایبری جایگزین سلاح شد. قانونگذار برای مرتکبین برخی از این اعمال، مجازات‌هایی تعزیراتی مقرر نمود و در برخی موارد دیگر با جمع بودن برخی شرایط، مرتکبین اعمال مذکور را مشمول مجازات محاربه می‌داند هرچند که مرتکب از سلاحی استفاده نکرده باشد. با توجه به اینکه در شرع مقدس برای مرتکبان اعمال براندازانه مجازاتی غیر از مجازات محاربه پیش بینی شده است ، اعمال مجازات محاربه برای مخالفین حکومت با تعارض جدی با قوانین شرعی روبروست و از این جهت پیش بینی مجازاتی که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد پیشنهاد گردیده است .براندازی ، فضای سایبری ، خرابکاری سایبری ، جاسوسی سایبری ، براندازی نرم ، محاربه
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=2
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22257‭LAWC ‭4 1390 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10