دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی جرائم و مجازاتهای موضوع قانون کار (87 - 89) / شریعتی ، مهدی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشریعتی ، مهدی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW C ‭2 1389
عنوان :بررسی جرائم و مجازاتهای موضوع قانون کار
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :87 - 89
صفحه شمار:186ص
شابک/شاپا22255
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : حقوق جزا و جرم شناسی
شناسه افزوده :هاشمی ، محمد، استاد راهنما
مالمیر ، محمود، استاد مشاور
توصیفگرهاحقوق کار  کارگر  کارفرما  جرم  مجازات
چکیده :این تحقیق با بررسی موضوع بررسی جرائم و مجازات های مربوط به حقوق کار در سه فصل گردآوری شده که در ابتدا به منظور آماده نمودی ذهن خوانندگان به موضوعاتی کلی در مورد حقوق کار پرداخته شده است. پس از آشنایی خواننده بامباحثی کلی از حقوق کاردرمیحث دوم از فصل اول مطالبی در ارتباط با موضوع اصلی تحقیق از جمله مفهوم جرم از دیدگاه حقوق کار و تفاوت آن با مسئولیت مدنی و تخلف انتظامی، فلسفه جرم انگاری قوانین مربوط به کارگران و کارفرمایان، سیاست جنایی و جنبه حمایتی آن نسبت به کارگران مورد بررسی قرار گرفته که حداقل می توان ادعا نمود دو موضوع اخیر تاکنون مورد توجه نویسندگان حقوقی نبوده است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=108
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22255‭LAWC ‭2 1389 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :8