دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: بی نا

واقع در: موسسه شهید اشرفی اصفهانی

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تفسیر کنوانسیون های بین المللی پیرامون بی تابعیتی و اشخاص بی تابعیت (1390) / تقا ، کیمیا، نویسنده
قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن و بررسی موارد منطبق باآن (1391) / لقمانی ، نوشین، نویسنده
فردی کردن مجازات ها درحقوق ایران (1392) / عبدی ، محسن، نویسنده
ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تاکیدی بر جنگ ایران و عراق (1392) / بهرامی ، علی، نویسنده
هواپیماربایی در حقوق بین الملل (1391) / قاسم زاده مشهدی ، محمد، نویسنده
رابطه بین حقوق بین الملل محیط زیست و حقوق بشر (1391) / رضایی ، محمد جواد، نویسنده
رژیم حقوقی دریاچه های جهان از دیدگاه حقوق بین الملل و انطباق آن با دریای مازندران (1391) / هادیان ، علیرضا، نویسنده
نقش دکترین مسئولیت حمایت د رتوسعه و تحول حقوق بین الملل بشر دوستانه (1391) / آقاداودی جلفائی ، مسیح، نویسنده
بررسی تحلیلی جبران خسارت ناشی از جنگ در حقوق بین الملل با نگاهی به جنگ ایران و عراق (1391) / غضنفری ، فاطمه، نویسنده

کاربران آنلاین :8