دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : هیبت الله نژندی منش

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ابعاد حقوق بشری کنوانسیون حقوق دریاها﴿1982﴾ (1391) / توحیدی احدبیگلو ، توحید، نویسنده
بررسی ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری (1390) / نیک زاد ، نادیا، نویسنده
بررسی مشروعیت جنگ اقتصادی از دیدگاه حقوق (1391) / متین نیا ، علیرضا، نویسنده
حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل (1390) / علی نژاد ، سمیه، نویسنده
ساز و کارهای دیوان بین المللی کیفری برای مبارزه با بی کیفری (1391) / علویان ، مطلب، نویسنده
صلح مسلح و حقوق بین الملل (1392) / احمدی بسطامی ، علی، نویسنده
مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان (1391) / فتاحی آلکوهی ، محمد، نویسنده
مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری﴿icg﴾ با تاکیدبررای سوم فوریه 2012 (1392) / کمالی قالیباف ، مهدی، نویسنده
نقد رویه شورای امنیت در صدور قطعنامه های متضمن تحریم (1389) / صرامی ، حمید، نویسنده

کاربران آنلاین :15