دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی موسیقی از منظر فقه (1392) / برزوئی ، مرتضی، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرزوئی ، مرتضی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GUR ‭12 1394
عنوان :بررسی موسیقی از منظر فقه
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1392
صفحه شمار:ج، 172ص
شابک/شاپا22754
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی
شناسه افزوده :حاجیان ، زهره، استاد راهنما
سمیعی ، جمشید، استاد مشاور
توصیفگرهاموسیقی  غنا  لهوالحدیث  قول زورmusic  lyric  the Match of Maxims
چکیده :مسائل مهم در فقه شیعه مسئله ی موسیقی و غنا است.از آن‌جا که حکم شرعی صراحتاً از سوی شارع مقدس به گونه‌ای که دارای مصداق روشن و مبین بوده باشد،ایراد نگشته است؛لذا در هر ازمنه این مسأله شرعی،آبستن بحث ها و آراء مختلف فقهی شده است.با توجه به تأثیر موسیقی بر همگان،فقه اسلامی‌همیشه در صدد آن بوده است که این گرایش را در جهت مشروع و معقول کنترل و هدایت کند و آن را در محدوده‌ی شرع مقدّس قرار دهد.این پژوهش در سه فصل تنظیم شده که در فصل اول آن کلیات تحقیق شامل تعاریف،پیشینه‌ی تاریخی،اقسام موسیقی به لحاظ صوتی و کلامی و حتی در کتاب مقدس و نهج البلاغه مورد بحث و بررسی واقع شده و خواننده در پایان فصل به تعریف جامعی از موسیقی و پیشینه‌ی آن دست می‌یابد.در فصل دوم تقسیم بندی موسیقی به لحاظ غنایی و غیر غنایی تبیین گردیده و نظر فقهای متقدم و معاصر با توجه به آیات و روایات و اجماع آنان در این زمینه بررسی شده است،کلّیت فصل دوم خواننده را با نگاه شرعی به مبحث موسیقی آشنا می‌سازد.آن چه از دیدگاه شرع مقدس اسلام در این باب حرام شده ،موسیقی مبتذل و بیماری است که دارای جنبه ی روحانی و علمی مثبت نباشدوانسان و جامعه را به ابتذال ،آلودگی،انحراف،اضلال و افساد بکشاند وآدمی را از طی مسیرسعادت و کمال و راه ویاد الهی بازدارد.در قرآن کریم نیز از این نوع موسیقی با عنوان »لهوالحدیث«یاد نموده است با مطالعه منابع نوشتاری فقه اسلامی و اکثرمنابع روایی ؛اگر هم غنا حرام شده است ؛بدین جهت است که در آن از موسیقی فقط به صورت لهو و باطل همراه با مقارنات حرام (مجالس مختلط،شراب خواری و...استفاده می شددر فصل سوم نیز اثرات جسمی و روحی موسیقی غنایی و غیر غنایی مورد مداقه واقع گردیده و اثرات مثبت و منفی موسیقی در این فصل مورد شرح و بسط واقع گردیده به گونه‌ای که خواننده می‌تواند با مطالعه‌ی این فصل و بررسی آثار موسیقی، خود به نوعی به مرزبندی بین موسیقی غنایی و غیرغنایی دست یابد. به طور کلی در این پژوهش حلیت و حرمت موسیقی از منظر فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نسبی بودن این امر مورد تأیید واقع شده‌است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=835
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22754GUR ‭12 1394 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :10