دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

بررسی فقهی حقوقی احکام حضانت (1391) / پارسا ، احمد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپارسا ، احمد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :GUR ‭16 1393
عنوان :بررسی فقهی حقوقی احکام حضانت
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی : بی نا
سال نشر :1391
صفحه شمار:ج، 81ص
شابک/شاپا22758
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد : فقه و حقوق اسلامی
شناسه افزوده :شادمانفر ، محمد رضا، استاد راهنما
سمیعی ، جمشید، استاد مشاور
توصیفگرهاحضانت  کودک  فرزند خواندگی  بالغGuardianship  Children  Feeding  Adopting child
چکیده :در طول تاریخ زندگی بشر مسأله سرپرستی و حضانت کودک، مسأله مهم جامعه به شمار می آید. لذا مورد توجه تمامی قوانین الهی و بشری نیز قرار گرفته است. حضانت در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است .حضانت نسبت به پدر و مادر حقی است طبیعی ناشی از هر نوع رابطه تکوینی میان آنها و فرزندانشان که می تواند در صورت خودداری آنها از عمل به وظایفشان، تبدیل به حکم شرعی شود. اگر یکی از پدر و مادر از وظیفه خود سرباز زند و حاضر به پذیرش مسؤولیت خود در برابر کودکش نباشد، این وظیفه به فرد دیگری منتقل می شود. اما نسبت به فردی که حضانت کودک بی سرپرست به او واگذار می شود، حقی است با قابلیت انتقال و اسقاط. از کلمات فقها و حقوق دانان این گونه استنباط می شود که مهم ترین فلسفه نگهداری کودک رعایت غبطه و مصلحت وی است. با توجه به معنی حضانت، بی گمان این مفهوم شیردهی (رضاع) به نوزاد را هم در بر می گیرد و شاید جنبه نگهداری از بچه به شمار آید. مدت شیردهی به طفل حتی لازم نیست دو سال باشد و مادر می تواند به شیر دادن خود به کودکش به بیست و یک ماه بسنده کند و شیردهی پس از دو سالگی اثر حقوقی چون تعهد در تأمین هزینه ها و ایجاد محرمیت را ندارد. آراء فقها در مسئله سرپرستی از طفل در صورت جدایی والدین به سبب طلاق مختلف است و نظر مشهور فقها بر این است که نگهداری از فرزند پسر تا دو سال و فرزند دختر تا هفت سال بر عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو وظیفه پدر است. فقها در رابطه با حضانت طفل در صورت فوت والدین اختلاف نظر دارند در حقوق جدید ایران، وضع حضانت طفل بعد از پدر و مادر روشن نشده است لیکن از پاره ای مواد مندرج در قانون مدنی و قانون امور حسبی و با توجه به اصول کلی حقوق می توان راه حلهایی به دست آورد. فرزند خواندگی رابظه حقوقی است که به دلیل پذیرفته شدن طفل به عنوان فرزند از جانب زن و مردی به وجود می آید. همانطوری که پدر و مادر مکلف به نگهداری و تربیت فرزندان نسبی خود هستند سرپرستان نیز همین وظیفه را بدون کم و کاست خواهند داشت. حضانت برای والدین با اموری ثابت می شود که تحت عنوان شرایط مشترک و مختص پدر و مادر بیان می شود. با توجه به اقوال مختلف در رابطه با پایان حضانت، می توان گفت که حضانت از نیاز کودک به مادر نشأت می گیرد و این امر نسبت به کودکان مختلف متفاوت است
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=832
زبان مدرک :فارسی
شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
22758GUR ‭16 1393 پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد مرجعغیر قابل امانت

کاربران آنلاین :11