دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نسیم ملازاده هولاسو

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
واکاوی تجربه‌زیسته مردان متأهل در زندگی مشترگ دارای ساختار قدرت یک‌جانبه زن‌محور (1402) / ملازاده هولاسو ، نسیم، نویسنده

کاربران آنلاین :10