دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

واکاوی عوامل موثر در ادامه و خاتمه ی یک رابطه ی آسیب زا در مرحله آشنایی پیش از ازدواج در دختران مجرد شهر زرین شهر (1402) / طغیانی ، فاطمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطغیانی ، فاطمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭55 (1402)
عنوان :واکاوی عوامل موثر در ادامه و خاتمه ی یک رابطه ی آسیب زا در مرحله آشنایی پیش از ازدواج در دختران مجرد شهر زرین شهر
عنوان موازی :Analyzing the effective factors in the continuation and termination of a traumatic relationship in the stage of dating before marriage in single girls of Zarin Shahr
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1402
صفحه شمار:89ص
شابک/شاپا25029
یادداشتپایان نامه کارشناسی ارشد :رشته مشاوره گرایش خانواده
شناسه افزوده :قاسمی ، سیمین، استاد راهنما
توصیفگرهاآشنایی پیش ازازدواج، ازدواج، رابطه آسیب زا  dating before marriage, marriage, traumatic relationship
چکیده :تحقیق حاضر با هدف واکاوی عوامل موثر در خاتمه و تداوم یک رابطه ی آسیب زا در دوران آشنایی پیش ازازدواج در دختران مجرد انجام شد. پژوهش از نوع کیفی پدیدار شناسی بود. جامعه ی تحقیق شامل کلیه ی دخترانی که در مرحله ی آشنایی پیش ازازدواج در شهر زرین شهر بوده اند ، در مجموع با 23 نفر داوطلب شرکت در پژوهش مصاحبه صورت گرفت و داده ها به اشباع رسیده است. افراد در دو گروه تقسیم شده اند افرادی که قادر به ترک رابطه آسیب زا بوده اند متشکل از11 نفرو گروهی از افرادی که حاضر به پایان داده به رابطه آسیب زا خود نبوده اند با 12نفر، مصاحبه با این افراد به صورت نیمه ساختار یافته انجام شد و داده ها با روش کولایزی تجزیه و تحلیل شدند. ازتحلیل یافته های بدست آمده در عوامل موثر بر خاتمه و تداوم رابطه یک رابطه ی آسیب زا منجر به شناسایی 3مضمون اصلی شده است که عبارتند از: عوامل فردی، عوامل خانوادگی، عوامل بافتی. بطور کلی ویژگی های مربوط به فرد و خانواده و محیط پیرامون آن در خاتمه یک رابطه آسیب زا تاثیر گذار شناخته شده نتایج نشان داده است افرادی که قادر به پایان دادن به رابطه ناسالم بوده اند از نظر فردی، خانوادگی و بافتی با معیارهای یک زندگی سالم تزدیک تر بوده اند و محیط خانودگی پیرامون آنها هم از نظر ارتباطی سازنده تر بوده است. همچنین در عوامل موثر بر تداوم یک رابطه آسیب زا نیز 3 مضمون اصلی شامل عوامل فردی، عوامل خانوادگی و عوامل بافتی شناسایی شده است که یافته های تحقیق بیانگر این مطلب است که وجود خلأها و مشکلاتی در فرد و خانواده و همچنین در بافت زندگی فرد زمینه ساز ناتوانی در پایان دادن به یک رابطه ناسالم آسیب زا خواهند بود
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=14038
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
25029‭C F ‭55 (1402) پایان‌نامهدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :14