دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سیمین قاسمی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
واکاوی نقش خانواده¬های زوجین در ایجاد و کاهش تعارضات زوجی در زنان متأهل (1401) / حیدری ، مریم، نویسنده
واکاوی ویژگی های مثبت ارزیابی شده همسر قبل از ازدواج و منفی ارزیابی شده بعد از ازدواج (1401) / استکی اورگانی ، راضیه، نویسنده
پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / اجل لوئیان ، نفیسه، نویسنده
پیش بینی بخشش زناشویی براساس الگوهای ارتباطی و سرسختی روانشناختی در زنان متاهل (1402) / کاظمی ، محبوبه، نویسنده
پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان (1400) / آقا کابلی ، نیکو السادات، نویسنده
پیش بینی گرایش به خیانت زناشویی براساس هوش اجتماعی و ساختار توزیع قدرت در خانواده در زنان متاهل شهرستان مبارکه (1400) / اسماعیلی کرکوندی ، فرناز، نویسنده
پیش بینی گرایش به طلاق بر اساس سلامت معنوی و سرمایه روانشناختی زنان دارای همسر معتاد به مواد مخدر (1401) / رفیعی ، حمیرا، نویسنده

کاربران آنلاین :11