دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : کیومرث فرحبخش

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
تدوین مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری تنظیم شناختی- هیجان در زنان متأهل شهرستان اردکان (1400) / صیادی شهرکی ، مریم، نویسنده
پیش بینی سهل انگاری تحصیلی،خودکار آمدی تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خودکار آمدی والدین در طول آموزش مجازی دوران کرونا (1400) / طاهری طالخونچه ، نگار، نویسنده
پیش بینی گرایش به خیانت زناشویی براساس هوش اجتماعی و ساختار توزیع قدرت در خانواده در زنان متاهل شهرستان مبارکه (1400) / اسماعیلی کرکوندی ، فرناز، نویسنده

کاربران آنلاین :18