دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زهرا سادات شریف النسبی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مقایسه کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری در بین نوجوانان مادر سرپرست و نوجوانان دارای مادر با ازدواج مجدد شهر اصفهان (1400) / آقا ، الهه، نویسنده
نقش واسطه‌ای طرحواره‌های هیجانی در رابطه‌ی بین ذهن آگاهی، بهزیستی روان‌شناختی با دلزدگی زناشویی در زنان متأهل شهر اصفهان (1400) / امینی ، مهشاد، نویسنده
پیش بینی نگرش به خیانت براساس عزت‌نفس و منبع کنترل در زنان متاهل شهر اصفهان (1400) / آقا کابلی ، نیکو السادات، نویسنده
پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس ذهن آگاهی، راهبردهای تنظیم شناختی- هیجان و سرسختی روانشناختی دربین کادر درمان شهر اصفهان (1400) / حیدری ، مریم، نویسنده

کاربران آنلاین :8