دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مریم حیدری

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
واکاوی نقش خانواده¬های زوجین در ایجاد و کاهش تعارضات زوجی در زنان متأهل (1401) / حیدری ، مریم، نویسنده
پیش‌بینی اضطراب کرونا براساس ذهن آگاهی، راهبردهای تنظیم شناختی- هیجان و سرسختی روانشناختی دربین کادر درمان شهر اصفهان (1400) / حیدری ، مریم، نویسنده

کاربران آنلاین :7