دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : نفیسه مطیعیان

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
اثربخشی مشاوره گروهی زوجی مبتنی بر معنویت بر تحریفهای شناختی و صمیمیت زوجین شهر اصفهان (1399) / مطیعیان ، نفیسه، نویسنده

کاربران آنلاین :8