دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
بررسی شیوع مقاومت به کلیستین و حضور ژن mcr-1 در سویه های کلبسیلا جداسازی شده از بیمارستان های شهر اصفهان (1399) / قاسمی ، جمال، نویسنده بازکردن سندghasemi_final.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقاسمی ، جمال، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭BIO microb ‭7 1399
عنوان :بررسی شیوع مقاومت به کلیستین و حضور ژن mcr-1 در سویه های کلبسیلا جداسازی شده از بیمارستان های شهر اصفهان
عنوان موازی :Investigation of Prevalence of Colistin Resistance and the Presence of mcr-1 Gene in Klebsiella Strains Isolated from Isfahan Hospitals
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ز،63ص
شابک/شاپا23852
بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر نقدشوندگی سهام (1399) / یزدخواستی ، آذر، نویسنده بازکردن سنداصلاحیه.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهیزدخواستی ، آذر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ACC ‭118 1399
عنوان :بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره و کمیته حسابرسی بر نقدشوندگی سهام
عنوان موازی :The Effect of Board and Audit Committee Characteristics on Stock Liquidity
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ز، 85ص
شابک/شاپا23851
مطالعه تطبیقی حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلی از منظر حقوق بین الملل و اسلام (1398) / کاویانی ، مالک، نویسنده بازکردن سند4_6019228603273709591.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاویانی ، مالک، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭143 1398
عنوان :مطالعه تطبیقی حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه داخلی از منظر حقوق بین الملل و اسلام
عنوان موازی :A Comparative Study of the Protection of Woman in Domestic Armed Conflict from the Perspective of International Law and Islam
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:ک، 118ص
شابک/شاپا23850
ارزیابی تاثیر درگیری ذهنی و ارتباط با برند بر عشق و کیفیت ارتباط برند (مورد مطالعه اینستاگرام) (1399) / جنتی دری ، فهیمه، نویسنده بازکردن سندJanati.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجنتی دری ، فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭50 1399
عنوان :ارزیابی تاثیر درگیری ذهنی و ارتباط با برند بر عشق و کیفیت ارتباط برند (مورد مطالعه اینستاگرام)
عنوان موازی :Evaluating the Effect of Brand Involevement and Brand Connection on Brand Loyalty and Qulaity (The Case of Studt: Instagram)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ل، 81ص
شابک/شاپا23849
مطالعه تطبیقی جرائم بیولوژیک در حقوق بین‌الملل و ایران (1399) / صادقی ، سجاد، نویسنده بازکردن سندسجاد_صادقی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصادقی ، سجاد، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭142 1399
عنوان :مطالعه تطبیقی جرائم بیولوژیک در حقوق بین‌الملل و ایران
عنوان موازی :Comparative Study of Biological Crimes in International Law and Iran
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:و، 184ص
شابک/شاپا23848
تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان (1399) / عبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده بازکردن سندحمیدرضا_عبداللهی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعبداللهی ، حمیدرضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭C F ‭1399
عنوان :تأثیر آموزش گروهی حل تعارض زوجین با رویکرد اسلامی بر سازگاری و رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان
عنوان موازی :The Effectiveness group training of Couples conflict resolution based on Islamic approach on marital adjustment and marital satisfaction
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ح، 205ص
شابک/شاپا23847
طراحی مجتمع تجاری بازار مبل اصفهان با هدف ساماندهی محله رهنان (1399) / نصیری ، شکیلا، نویسنده بازکردن سندresale.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهنصیری ، شکیلا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭77 1399
عنوان :طراحی مجتمع تجاری بازار مبل اصفهان با هدف ساماندهی محله رهنان
عنوان موازی :Design Isfahan Furniture Commercial Complex With an approach to organize Rahnan Neighborhood
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:89ص
شابک/شاپا23846
طراحی مرکز درمان بیماران سرطانی در شهر اصفهان با رویکرد بایوفیلیک به منظور افزایش میزان رضایت کاربران (1399) / صدیقی ، فاطمه سادات، نویسنده بازکردن سندفاطمه_صدیقی.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهصدیقی ، فاطمه سادات، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ARC ‭76 1399
عنوان :طراحی مرکز درمان بیماران سرطانی در شهر اصفهان با رویکرد بایوفیلیک به منظور افزایش میزان رضایت کاربران
عنوان موازی :Designing a cancer treatment center in Isfahan with a biophilic approach to increase user satisfaction
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:102ص
شابک/شاپا23845
ارزیابی تاثیر رنگ بسته بندی در کالاهای پر مصرف روزمره برای جذب مشتری غیر وفادار مورد مطالعه : فروشگاه های زنجیره ای شهر اصفهان (1398) / کوچه مشکی ، محمدصالح، نویسنده بازکردن سندPayanname_end.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکوچه مشکی ، محمدصالح، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭49 1398
عنوان :ارزیابی تاثیر رنگ بسته بندی در کالاهای پر مصرف روزمره برای جذب مشتری غیر وفادار مورد مطالعه : فروشگاه های زنجیره ای شهر اصفهان
عنوان موازی :Impact of Packaging Color on Everyday Consumer Goods to Attract Non-loyal customer (Study: Customers in Chain Stores of Isfahan)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:ص، 100ص
شابک/شاپا23844
امکان سنجی قانون انگاری برای منع مهریه های سنگین (1399) / قاسمی ، جعفر، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_قاسمی1.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقاسمی ، جعفر، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW P ‭99 1399
عنوان :امکان سنجی قانون انگاری برای منع مهریه های سنگین
عنوان موازی :Feasibility study of legislation to prohibit heavy dowries
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ز، 101ص
شابک/شاپا23843
بررسی و تحلیل تحولات اخیر رژیم حقوقی دریای خزر (1399) / حدادی طاقانکی ، سعیده، نویسنده بازکردن سندخانم_حداد4--10-99.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحدادی طاقانکی ، سعیده، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW I ‭141 1399
عنوان :بررسی و تحلیل تحولات اخیر رژیم حقوقی دریای خزر
عنوان موازی :Review and analysis of recent developments in the legal regime of the Caspian Sea
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:174ص
شابک/شاپا23842
تاثیرانتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران (1398) / حیدری ، زهرا، نویسنده بازکردن سند2.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحیدری ، زهرا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭LAW P ‭98 1398
عنوان :تاثیرانتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران
عنوان موازی :The effect of cucumber base termination on contract in Iranian law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:ط، 65ص
شابک/شاپا23841
دسته بندی تصاویر بافتی بر پایه آنالیز ترکیبی الگوهای بافتی محلی در محیط فرکانس (1399) / طاهری ، مریم، نویسنده بازکردن سندThesis.Taheri_4.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهطاهری ، مریم، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭COM A ‭15 1399
عنوان :دسته بندی تصاویر بافتی بر پایه آنالیز ترکیبی الگوهای بافتی محلی در محیط فرکانس
عنوان موازی :Classification of texture image based on combine analysis of local texture patterns in the frequency environment
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:خ، 74
شابک/شاپا23840
تأثیر حج در ابعاد سلامت (1399) / کاظمی ، علی، نویسنده بازکردن سندویرایش_شده_نهایی_1.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکاظمی ، علی، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭GUR ‭61 1399
عنوان :تأثیر حج در ابعاد سلامت
عنوان موازی :The effect of hajj in islam demension
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:د، 95ص
شابک/شاپا23839
تحلیل ایمنی زمین رزونانسی در نقطه نول و مقایسه آن با سیستم زمین شبکه برق ایران (1399) / کلباسی زاده ، مجید، نویسنده بازکردن سندpayannameh_rev_9-8-99.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکلباسی زاده ، مجید، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭ELE ‭26 1399
عنوان :تحلیل ایمنی زمین رزونانسی در نقطه نول و مقایسه آن با سیستم زمین شبکه برق ایران
عنوان موازی :Electrical Safety Analysis in The Presence of Resonant Grounding Neutral and Its Comparison with Common Grounding System of Iran
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ر، 89ص
شابک/شاپا23838
تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی عملکرد و ریسک مالی بر ارزش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (1400) / مباشری دمنه ، طاهره، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_.طاهره_مباشری_.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمباشری دمنه ، طاهره، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M F ‭91 1400
عنوان :تأثیر نقدینگی، حاکمیت شرکتی عملکرد و ریسک مالی بر ارزش شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
عنوان موازی :The Impact of Liquidity, Corporate Governance, Performance and Financial Risk on the Value of Companies Operating on the Tehran Stock Exchange
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:س، 106ص
شابک/شاپا23837
بررسی تاثیر فناوری مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار کارکنان فروش با توجه به نقش تعدیل کننده رسانه های اجتماعی و متغیرهای جمعیت شناختی در سیتی سنتر اصفهان (1398) / مختاری ، هویه، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه-_امید_مختاری.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمختاری ، هویه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M trade ‭48 1398
عنوان :بررسی تاثیر فناوری مدیریت ارتباط با مشتری بر رفتار کارکنان فروش با توجه به نقش تعدیل کننده رسانه های اجتماعی و متغیرهای جمعیت شناختی در سیتی سنتر اصفهان
عنوان موازی :Investigating the Effect of Customer Relationship Management Technology on the Behavior of sales staff with regard to the moderating role of Social Media and Demographic Variables In Isfahan City Center
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1398
صفحه شمار:م، 139ص
شابک/شاپا23836
عملکرد لرزه‌ای سازه‌های مجهز به جداگر لرزه‌ای آونگی اصطکاکی سه‌گانه (1399) / شریفی ، پریسا، نویسنده بازکردن سندpayan.160.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشریفی ، پریسا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭CIVIL earth ‭20 1399
عنوان :عملکرد لرزه‌ای سازه‌های مجهز به جداگر لرزه‌ای آونگی اصطکاکی سه‌گانه
عنوان موازی :Seismic performance of structures equipped with triple friction pendulum seismic separator
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:ص، 154ص
شابک/شاپا23835
تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغ شفاهی برند از طریق عشق برند(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات برند اپل در اصفهان) (1400) / اسدی ، افسانه، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_14.pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاسدی ، افسانه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭M B ‭68 1400
عنوان :تاثیر تجربه برند، کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده بر تبلیغ شفاهی برند از طریق عشق برند(مورد مطالعه: مصرف کنندگان محصولات برند اپل در اصفهان)
عنوان موازی :The Impact of brand experience, service quality and perceived value on brand Word of mouth through brand love (Case of Study: Consumers of Apple brand products in Isfahan)
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1400
صفحه شمار:109ص
شابک/شاپا23834
جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه (1399) / بهرامی ، مهسا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبهرامی ، مهسا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭GUR ‭60 1399
عنوان :جرایم در حکم به زنای عنف در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه امامیه
عنوان موازی :A Thesis submitted in partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts In jurisprudence and principles of Islamic law
ناشر:دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی: اصفهان
سال نشر :1399
صفحه شمار:87ص
شابک/شاپا23833
صفحه بعدی

کاربران آنلاین :4