دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

‭COM A


رکوردهای موجود با شماره رده : ‭COM A

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارائه روشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی برای پیش بینی بهای تمام شده محصول جدید (1395) / نقاش ، عزیزاله، نویسنده بازکردن سندعزیزاله_نقاش_COM_A_3_(1675).pdf
ارائه ی روشی برای تشخیص احساسات مبتنی بر سیگنال EEG با استفاده از یادگیری عمیق (1399) / نقوی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_آخر1.pdf
استفاده از الگوریتم خوشهبندی فازی به‌منظور بهبود تشخیص خودکار خرابیهای حاصل از جوشکاری در سازههای فلزی (1399) / مشهور به فرخ نواب اکبر ، عبدالحسین، نویسنده بازکردن سندعبدالحسین_مشهور_به_فرخ_نواب_اکبر.pdf
بازیابی تصویر بر اساس الگوهای ترکیب رنگ دودویی محلی و با تمرکز بر کاهش بار محاسباتی (1399) / احمدی قراچه ، شیما، نویسنده بازکردن سندshimaahmadi.pdf
بهبود شناسایی جنسیت با استفاده از ویژگی‌های گشتاورهای تغییرناپذیر و هیستوگرام گرادیان جهتدار در بافت تصاویر عنبیه‌ی چشم (1398) / دوستی ، فاطمه، نویسنده بازکردن سندفاطمه_دوستی.pdf
بهبود فرایند جداسازی رگ‌های خونی شبکیه با استفاده از رویکرد ترکیبی (1399) / رنجبر چالشتری ، بنیامین، نویسنده بازکردن سندپایان‌نامه_بنیامین_رنجبر_چالشتری.pdf
بهینه سازی میزان روشنایی و مصرف انرژی با تکنیکهای اینترنت اشیاء (1398) / دهائی ، مسعود، نویسنده بازکردن سندDahaeiPayanFinal.pdf
تشخیص بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از تبدیل کانتورلت تصاویر ماموگرافی (1398) / حسین پور ، فروغ، نویسنده بازکردن سندفروغ_حسین_پور.pdf
تشخیص نفوذ با انتخاب ویژگی بر پایه الگوریتم های تکاملی و ماشین بردار پشتیبان (1395) / شریفیان نیا ، مسعود، نویسنده
دسته بندی تصاویر بافتی بر پایه آنالیز ترکیبی الگوهای بافتی محلی در محیط فرکانس (1399) / طاهری ، مریم، نویسنده بازکردن سندThesis.Taheri_4.pdf
دسته‌بندی تصاویر بافتی بر اساس ترکیب اطلاعات سراسری و محلی مستخرج توسط الگوی سه‌تایی محلی بهبودیافته (1399) / اسرافیلی ، مینا، نویسنده بازکردن سندمینا_اسرافیلی.pdf
شناسائی عیوب صفحات فولادی با روش یادگیری عمیق (1399) / رسولی چادگانی ، الهام، نویسنده بازکردن سندپایان_نامه_الهام_رسولی_چادگانی.pdf
شناسایی سرطان کبد در تصاویر سی تی اسکن مبتنی بر تکنیک¬های خوشه بندی فازی و عملگرهای مورفولوژیکی (1399) / انصاری ، حمیرا، نویسنده بازکردن سندpynnme.pdf
طبقه‌بندی تصاویر فوندوس چشم افراد دیابتی و سالم با استفاده از روش یادگیری عمیق (1394) / قادری قهفرخی ، مهسا، نویسنده بازکردن سندمهسا_قادری_قهفرخی_COM_A_1_(1359).pdf
پیش بینی و تحلیل دلایل خرابی با استفاده از دسته بندی داده های چند برچسبی (1399) / شفیع زاده خولنجانی ، مرتضی، نویسنده بازکردن سندمرتضی_شفیع_زاده.pdf

کاربران آنلاین :3