دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آدرس: اصفهان، سپاهان شهر، بلوار قائم جنوبی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره1، طبقه دوم

 

شماره تماس: 03136502820 داخلی 227

 

همکاران بخش:

آقای دکتر مدنی-مدیر کتابخانه

خانم حسینی-کارمند کتابخانه

 

کاربران آنلاین :6