دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

     پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Business Cycle Theory (2003 2003) / Lutz G ، Arnold، نویسنده
DICTIONARY OF Economics (2002 2002) / JOHN BLACK، نویسنده
econometric analysis of panel data (2005 2005) / badi h ، baltagi، نویسنده
economic forecasting (2005 2005) / nicolas carnot koen tissot، نویسنده
economivs (1999) / michale parkin، نویسنده
essential mathematics for economics and business (2005 2005) / teresa bradley، نویسنده
GLOBALIZATION (2003 2003) / Manfred B ، steger، نویسنده
international economic law (1989) / seidi hohenvldern ignaz، نویسنده
international economics (2007) / thomas pugel، نویسنده
MACROECONOMICS (2002 2202) / J ، BRADFORD DeLONG، نویسنده
MICROECONOMICS (2003 2003 2003) / Dominick Salvatore، نویسنده
Microeconomics (2006) / Robert S ، Pindyck Daniel L
Panel Data Econometrics (2003 2003) / MANUEL ARELLANO، نویسنده
Population Matters (2001) / Nancy Birdsall- Allen C ، Kelley- Steven W
public financial (2002) / harvey rosen، نویسنده

کاربران آنلاین :8