دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جعفر سبحانی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
الهیات و معارف اسلامی (1372) / سبحانی ، جعفر، نویسنده
بحوث فی الملل و النحل (1376) / سبحانی ، جعفر، نویسنده
ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه (1385) / سبحانی ، جعفر، نویسنده
رمز پیروزی مردان بزرگ (1376) / سبحانی ، جعفر، نویسنده
نقدی بر آیین وهابیت توسل (1369) / سبحانی ، جعفر، نویسنده
نیروی معنوی پیامبران (1361) / سبحانی ، جعفر، نویسنده

کاربران آنلاین :15