دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اکبر هاشمی رفسنجانی (1313)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
خطبه های جمعه (1376 -) / هاشمی رفسنجانی ، اکبر (1313)، نویسنده
خطبه های جمعه (1376 -) / هاشمی رفسنجانی ، اکبر (1313)، نویسنده
روایت هجران (1375) / هاشمی رفسنجانی ، اکبر (1313)، نویسنده

کاربران آنلاین :10