دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مصطفی محقق داماد

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی (1373) / محقق داماد ، مصطفی، نویسنده
تحلیل و بررسی احتکار از نظر گاه فقه اسلام (1362) / محقق داماد ، مصطفی، نویسنده
قواعد فقه بخش جزایی (1379) / محقق داماد ، مصطفی، نویسنده
قواعد فقه بخش مدنی (1376) / محقق داماد ، مصطفی، نویسنده

کاربران آنلاین :14