دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمیدرضا قاسمی (1355)

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی (1392) / قاسمی ، حمیدرضا (1355)، نویسنده

کاربران آنلاین :12