دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جهاد دانشگاهی ،واحد صنعتی اصفهان،مرکز انتشارات

واقع در:

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه (1380) / کی نیا ، امیر مسعود، نویسنده
محاسبات عددی (1396) / شهابی ، پیام، نویسنده

کاربران آنلاین :2