دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات جامعه شناسان

واقع در:

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
هوشمندی مدیران مزیت رقابتی هزاره سوم با تاکید بر هوش فرهنگی، اخلاقی، عاطفی (1390) / آقایی ، مریم (1356)، نویسنده

کاربران آنلاین :11