دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی    پالایش جستجو
مدیریت فشار روانی مدیریـت رفتار سازمانی پیشرفته (1387) / رضائیان ، علی (1323)، نویسنده
توفیق طلبی در تمدن ایران اسلامی (1385) / علوی ، علی (1329)، نویسنده
راهنمای استفاده از رده بندی کنگره (1385) / مرتضایی فرد ، فاطمه، نویسنده
مقدمه ای بر نظریه های اندازه گیری ?روانسنجی? (1374) / آلن ، مری جی، نویسنده
انگیزش و هیجان (1376) / خدا پناهی ، محمد کریم، نویسنده
یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین (1376) / اشمیت ، ریچارد ای (1941)، نویسنده
مجموعه سازی در کتابخانه ها (1376) / سینائی ، علی، نویسنده
آمار و روشهای کمی در کتابداری و اطلاع رسانی (1383) / هویدا ، علیرضا، نویسنده
شیوه های تغییر رفتار (1381) / ریموند میلتن برگر، نویسنده
آیات الاحکام (1384 1378 1385) / مدیر شانه چی ، کاظم (1306)، نویسنده
تاریخ حدیث (1377 1388) / مدیر شانه چی ، کاظم، نویسنده
اعراب القرآن الکریم (1381) / حاجی خانی ، علی، نویسنده
علوم بلاغت و اعجاز قرآن (1378) / نصیریان ، یدالله (1312)، نویسنده
فلسفه در قرن بیستم (1375) / لاکوست ، ژان، نویسنده
علوم قرآنی (1387) / معرفت ، محمدهادی، نویسنده

کاربران آنلاین :15