دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

شرح اصول فقه (1385) / محمدی ، علی (1337)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحمدی ، علی (1337)، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭297/31 ‭م352ش
عنوان :شرح اصول فقه
تکرار نام مولف :مولف محمدرضا مظفر؛علی محمدی
ناشر:دارالفکر : قم
سال نشر :1385
صفحه شمار:
موضوع‌ها :اصفا
اصول فقه
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=7868
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
2159‭297/31 ‭م352ش ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2160‭297/31 ‭م352ش کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
2162‭297/31 ‭م352ش ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10389‭297/31 ‭م352ش ج.4 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10736‭297/31 ‭م352ش ج.3 ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10737‭297/31 ‭م352ش ج.4 ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10738‭297/31 ‭م352ش ج.1 ن.2کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
10739‭297/31 ‭م352ش ج.2 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود
15215‭297/31 ‭م352ش ج.3 کتاب فارسیدانشگاه شهید اشرفی اصفهانیاسناد معمولیموجود

کاربران آنلاین :15