دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست مجموعه دستاوردهای تحقیقاتی-کاربردی ؛ شماره مجموعه 9

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
افزایش صدابندی سقف در برابر صدای کوبه ای با اجرای کف شناور (1390) / هدایتی ، محمدجعفر (1335)، نویسنده

کاربران آنلاین :10