دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) ؛ 370 ؛ 17 % . روانشناسی ؛ 370 ؛ 17

  • ناشر : تهران
  • شاپا : فاقد شاپا

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی    پالایش جستجو
روانشناسی ژنتیک (1396) / منصور ، محمود (1309)، نویسنده

کاربران آنلاین :10