دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
<الجدید = جدید> فی الصرف و النحو (1377) / دیباجی ، ابراهیم (1315)، نویسنده
<المنتخب= منتخب> من الکتاب و السنه و الخطب (1378)
المنهج القویم لتعلم لغه القرآن الکریم (1376) / متقی زاده ، عیسی (1341)، نویسنده
برگزیده ای از متون نظم و نثر عربی (1374) / رادمنش ، محمد، نویسنده
ترجمه و راهنمای مبادی العربیه (1380) / شرتونی ، رشید (1864-1906م)، نویسنده
ترجمه و شرح مبادی العربیه (1382) / شرتونی ، رشید (1864-1906م)، نویسنده
ترجمه و شرح مبادی العربیه (1386) / شرتونی ، رشید (1864- 1906م)، نویسنده
ترجمه مبادی العربیه (1384) / شرتوتی ، رشید (1906- 1864)
ترجمه و پاسخ تمرینات مبادی العربیه تالیف رشید شرتوتی / شرتوتی ، رشید (1906- 1864م)، نویسنده
روش نوین تجزیه و ترکیب در زبان عربی (با توضیحات صرفی و نحوی و مثال های بسیار) (1383) / تقیه ، محمدحسین، نویسنده
صرف و نحو کاربردی (1387) / طالب زاده ، جواد (1357)، نویسنده
قواعد صرف و نحو و راهنمای تجزیه و ترکیب عربی برای همه (1364) / زارعی ، جمال، نویسنده
قواعد کاربردی زبان عربی (1384) / میرقادری ، فضل الله (1337)، نویسنده
مبادی العربیه (1385) / شرتونی ، رشید (1864-1906م)، نویسنده
مبادی العربیه فی الصرف و النحو (1384) / شرتونی ، رشید (1864- 1906)، نویسنده

کاربران آنلاین :10