دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی    پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
فرهنگ ابجدی الفبائی عربی به فارسی ترجمه کامل المنجد الأبجدی (1375) / فواد افرام البستانی، نویسنده
فرهنگ دانشگاهی1 ترجمه المنجد الأبجدی عربی به فارسی (1375) / احمد سیاح، نویسنده
فرهنگ لاروس عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث (1376) / خلیل جر، نویسنده
فرهنگ لاروس عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث (1376) / خلیل جر، نویسنده
فرهنگ نوین عربی - فارسی (1380 1380) / مصطفی طباطبائی، نویسنده

کاربران آنلاین :19