دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

     پالایش جستجو
تحارت از طریق اینترنت (1385) / الزوورث ، جلیل، نویسنده
101 تکنیک حل خلاق مسئله (راهنمای اندیشه های نو برای کسب و کار) (1381) / هیگینز ، جیمز، نویسنده
مدیریت رفتار سازمانی (1368) / هرسی ، پل (1930)، نویسنده
فرهنگ دانشگاهی انگلیسی- فارسی در دو جلد (جلد دوم M-Z) (1368 1376) / عباس آریانپور کاشانی منوچهر آریانپور کاشانی، نویسنده
فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی (1382) / عباس آریانپور کاشانی منوچهر آریانپور کاشانی، نویسنده
فرهنگ لاروس عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث (1376) / خلیل جر، نویسنده
فرهنگ لاروس عربی - فارسی ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث (1376) / خلیل جر، نویسنده
فرهنگ اصطلاحات روز فارسی - عربی (1383 1383) / محمد غفرانی مرتضی زاده شیرازی، نویسنده
فرهنگ فارسی (1376) / معین ، محمد، نویسنده
فرهنگ فارسی عمید (1380) / حسن عمید، نویسنده
ترجمه و تبیین شواهد شرح ابن عقیل (1381) / راثی ، محسن (1331)، نویسنده
خرمگس (1378) / وینیچ ، اتل لیلیان (1864-1960)، نویسنده
بینوایان (1349) / هوگو ، ویکتور ماری (1802-1885)، نویسنده
خوشه های خشم (1379) / استاین بک ، جان ارنست (1902- 1968)، نویسنده
ترجمه کلیله و دمنه (1388)

کاربران آنلاین :13